Hyryn Hoiva

Hyryn Hoiva tarjoaa asumis-ja hoivapalveluja aikuisille kehitysvammaisille.

Toiminta-ajatuksen lähtökohtana on asukaskeskeisyys. Asukkaille tarjotaan yksilöllinen,
inhimillinen ja lämmin hoiva kodinomaisessa ympäristössä.

Toiminnan kulmakivinä ovat tasa-arvo, ihmisarvo, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys.

Hyryn Hoivassa työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta, joka auttaa asukkaita heidän jokapäiväisissä toiminnoissaan. Ympärivuorokautisesta hoivasta vastaavat lähihoitajat, kodinhoitaja, sosionomi sekä sairaanhoitaja. Henkilökunta on sitoutunut jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen erilaisten koulutusten avulla.

Keittiö

Keittiö

Maittavaa ja ravitsevaa ruokailua
Kommunikoinnin apuvälineet

Kommunikoinnin apuvälineet

Asukkaiden kanssa kommunikointia
helpotetaan erilaisilla visuaalisilla apuvälineillä
Kodinomainen ryhmäkoti

Kodinomainen ryhmäkoti

Turvallinen ja viihtyisä ympäristö asua